آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

مربیگری زبان انگلیسی

دوره ای که قطعا برای داوطلبان مربیگری زبان انگلیسی مفید خواهد بود. مهارتهای خود را گسترش دهید و متمایز باشید.

دوره های موجود در این طبقه بندی:

شرط لازم جهت تدریس در هر سیستم آموزشی علاوه بر داشتن دانش زبانی...

58 دانش آموز

شرط لازم جهت تدریس در هر سیستم آموزشی علاوه بر داشتن دانش زبانی...

10 دانش آموز

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145