آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

کلاس خانم پاکباز سطح Lets Go 2B ساعت 2 الی 3 روزهای شنبه ، دوشنبه درسهای 9 تا 10:30

کلاس خانم نجابتیان سطح Interchange 1A ساعت 20:15 الی 21:45 روزهای شنبه و دو شنبه و سه شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم نجابتیان سطح INTERCHANGE 2A ساعت 21 الی 22 روزهای یکشنبه و سه شنبه

کلاس آقای دکتر فروردین سطح Passages 1B ساعت 18 الی 19:30 روزهای پنج شنبه و جمعه

کلاس آقای ضامن سطح Passages 2C ساعت 21 الی 22:30 روزهای یکشنبه و سه شنبه درسهای 10تا 12

کلاس استاد فروردین سطح دوره مربیگری درجه 3 زبان انگلیسی

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145