آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 1B ساعت 18:45 الی 20 روزهای دوشنبه و چهارشنبه درس 5 تا 8

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 2A ساعت 17 الی 18:15 روزهای  دوشنبه و چهارشنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 3A ساعت 20:15 الی 21:45 روزهای شنبه و چهارشنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم شادمانی سطح Lets Go 4A ساعت 17:45 الی 19:15 روزهای شنبه و دو شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم جنوبی سطح Lets Go 6B ساعت 18:15 الی 19:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه درس 5 تا 8

کلاس خانم شادمانی سطح INTRO A ساعت 19:30 الی 20:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه درس 1 تا 4

کلاس خانم فتاح سطح INTRO B ساعت 14 الی 15:30 روزهای یک شنبه و سه شنبه درسهای 5 تا 8

کلاس آقای ضامن سطح Interchange 1A ساعت 20:15 الی 21:45 روزهای یک شنبه و سه شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم مینا مویدی سطح INTERCHANGE 2C ساعت 16:30 الی 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه درسهای 9 تا 12

کلاس خانم مینا مویدی سطح  Interchange 3A ساعت 20:15 الی 21:45 روزهای یکشنبه و سه شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس آقای ضامن سطح Passages 2C ساعت 20:30 الی 22 روزهای دوشنبه و چهارشنبه درسهای 9 تا 12

کلاس خانم منتخبی سطح INTERCHANGE 1D ساعت 20:30 الی 22 روزهای دو شنبه و چهارشنبه درس 13 تا 16

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145