آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم ستایش سطح First Friends 3B

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go Starter B

کلاس خانم جاویدی آزاد سطح Lets Go 1B

کلاس خانم چعبی زاده سطح Lets Go 2A

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 2B

کلاس خانم رعیتی سطح Lets Go 3A

کلاس خانم مهسا مویدی سطح Lets Go 4B

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 5َB

کلاس خانم مینا مویدی سطح Lets Go 6B

کلاس خانم مهسا مویدی سطح Family and Friends 5A

کلاس خانم دهقان سطح INTRO B

کلاس خانم رعیتی سطح INTERCHANGE 1B

کلاس خانم چعبی زاده سطح INTERCHANGE 1C

کلاس آقای ضامن سطح INTERCHANGE 2C

کلاس آقای ضامن سطح INTERCHANGE 3A

کلاس خانم محمودیان سطح Passages 1A

کلاس آقای کهزادی سطح Passages 2C

کلاس خصوصی استاد جعفر خسروی 

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145

اخبار سایت را دنبال کنید