آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم دهقان سطح Let's Go Starter A

کلاس خانم ستایش، سطح Let's Go 1A

کلاس خانم فتاح، سطح Lets Go 2A

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 2B

کلاس خانم رعیتی سطح Lets Go 3A

کلاس خانم دهقان سطح Let's Go 3B

کلاس خانم چعبی زاده سطح Let's Go 5A

کلاس خانم منتخبی سطح Let's Go 6A

کلاس خانم رضایی سطح Family & Friends 5B

کلاس خانم مینا مویدی سطح Intro A

کلاس آقای ضامن سطح Intro C

کلاس خانم مهسا مویدی سطح INTERCHANGE 1C

کلاس آقای خسروی سطح Interchange 2A

کلاس خانم محمودیان سطح INTERCHANGE 3A

کلاس آقای ضامن سطح Interchange 3B

کلاس آقای خسروی سطح Passages 1B

کلاس خصوصی استاد جعفر خسروی 

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145

اخبار سایت را دنبال کنید