آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go Starter ساعت 20:30 الی 21:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و  پنج  شنبه

کلاس خانم منتخبی سطح  Let's Go Starter B  ساعت 20:45 الی 21:45 روزهای  یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه درسهای 15تا28

کلاس خانم صحابی سطح Lets Go 3A ساعت 19:30 الی 20:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم جنوبی سطح Lets Go 4A ساعت 20:30 الی 21:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم مینا مویدی سطح INTRO A ساعت 15:30 الی 16:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه درس 1 تا 4

کلاس خانم فتاح سطح INTRO C ساعت 15 الی 16:30 روزهای یکشنبه، سه شنبه درسهای 9 تا 12

کلاس آقای ضامن سطح  Interchange 3A ساعت 19:30 الی 21 روزهای یکشنبه و پنج شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم مینا مویدی سطح INTERCHANGE 3C ساعت 16 الی 17:30 روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه درسهای 9تا12 

کلاس آقای ضامن سطح Passages 2A ساعت 17 الی 18:30 روزهای سه شنبه و پنج شنبه درسهای 1تا3

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145