آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

گرامر سال دهم متوسطه

آموزش تمام مباحث  گرامری سال دهم متوسطه با شیوه ای ساده و مثالهای فراوان جهت بهترین درک ممکن برای دانش آموزان، توسط محمد میلاد فروردین

دوره های موجود در این طبقه بندی:

تدریس درس اول انگلیسی سال دهم متوسطه که شامل زمانهای آینده ساده،...

4 دانش آموز

تدریس درس دوم انگلیسی سال دهم متوسطه که شامل صفات و جایگاه آنها می ...

5 دانش آموز

تدریس درس سوم انگلیسی سال دهم متوسطه که شامل زمان گذشته استمراری، ...

0 دانش آموز

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145