آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

گرامر سال دوازدهم متوسطه

آموزش گرامر سال دوازدهم متوسطه با ذکر مثالها و تمرینهای فراوان   

دوره های موجود در این طبقه بندی:

 دوره دیجیتال و کامل درس اول گرامر انگلیسی سال دوازدهم متوسطه که...

0 دانش آموز