آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

گرامر سال یازدهم متوسطه

آموزش تمام مباحث  گرامری سال یازدهم متوسطه با شیوه ای روان و مثالهای فراوان جهت بهترین درک ممکن برای دانش آموزان، توسط محمد میلاد…

دوره های موجود در این طبقه بندی:

تدریس درس اول انگلیسی سال یازدهم متوسطه که شامل اسامی قابل شمارش...

1 دانش آموز

تدریس درس دوم انگلیسی سال یازدهم متوسطه که شامل زمان ماضی نقلی و ا...

1 دانش آموز

تدریس درس سوم انگلیسی سال یازدهم متوسطه که شامل جملات شرطی نوع...

1 دانش آموز

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145