آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

گرامر سال دوازدهم متوسطه

آموزش گرامر سال دوازدهم متوسطه با ذکر مثالها و تمرینهای فراوان   

دوره های موجود در این طبقه بندی:

 دوره دیجیتال و کامل درس اول گرامر انگلیسی سال دوازدهم متوسطه که...

0 دانش آموز

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145