آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

فاطمه دهقان

من همیشه این رویا رو داشتم تا یک معلم خوب باشم ولی اینکه در چه رشته ای تدریس کنم برایم اهمیت نداشت. در سال دوم راهنمایی بهترین معلمم که از قضا معلم زبانم بود را دیدم پس تصمیم گرفتم که زبان انگلیسی رو بخونم و متوجه شدم چقدر یک معلم میتونه باعث انگیزه فراگیرانش باشه. از دیدگاه من فراگیری زبان به معنی آشنایی با یک فرهنگ، رسوم، آداب و معاشرت جدید میباشد. از آنجایی که زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در میان زبان های دیگر شناخته میشه یادگیری آن برای همه واجبه چون انسان ها با ایجاد ارتباط با یکدیگر میتوانند در تقابل باشند. خوشحالم که با شما در مسیر یادگیری زبان انگلیسی همراه باشم.

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145