آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

محسن شیخمرادی

محسن شیخمرادی، از سال ۱۳۸۷ تاکنون مشغول به تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاههای مختلف می باشم و کلاس‌های اینجانب به صورت دانش آموز محور برگزار می‌شود. بنابر روش CLT در یادگیری زبان،ابتدا باید روانی کلام ایجاد شود سپس زبان آموزان در پی یافتن تصحیح اشتباهات خود از لحاظ انسجام معنایی و ساختاری باشند. با یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی گام های خود را برای داشتن تعامل بهتر با سراسردنیا بردارید.

من سمینارهای زیادی شرکت کرده ام و از جمله افتخاراتم دیدار با پروفسور ریچاردز نویسنده کتابهای INTERCHANGE می باشد.

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145