آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

مربیگری زبان انگلیسی

دوره ای که قطعا برای داوطلبان مربیگری زبان انگلیسی مفید خواهد بود. مهارتهای خود را گسترش دهید و متمایز باشید.

دوره های موجود در این طبقه بندی:

شرط لازم جهت تدریس در هر سیستم آموزشی علاوه بر داشتن دانش زبانی...

27 دانش آموز

شرط لازم جهت تدریس در هر سیستم آموزشی علاوه بر داشتن دانش زبانی...

9 دانش آموز