آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.
# اشتراک مجموعه قیمت
1 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter A کلاسهای Let's Go 170000 تومان
2 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter A کلاسهای Let's Go 85000 تومان
3 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter B کلاسهای Let's Go 170000 تومان
4 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter B کلاسهای Let's Go 85000 تومان
5 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1A کلاسهای Let's Go 170000 تومان
6 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1A کلاسهای Let's Go 85000 تومان
7 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1B کلاسهای Let's Go 170000 تومان
8 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1B کلاسهای Let's Go 85000 تومان
9 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2A کلاسهای Let's Go 170000 تومان
10 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2A کلاسهای Let's Go 85000 تومان
11 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2B کلاسهای Let's Go 170000 تومان
12 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2B کلاسهای Let's Go 85000 تومان
13 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3A کلاسهای Let's Go 170000 تومان
14 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3A کلاسهای Let's Go 85000 تومان
15 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3B کلاسهای Let's Go 170000 تومان
16 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3B کلاسهای Let's Go 85000 تومان
17 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4A کلاسهای Let's Go 170000 تومان
18 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4A کلاسهای Let's Go 85000 تومان
19 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4B کلاسهای Let's Go 170000 تومان
20 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4B کلاسهای Let's Go 85000 تومان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145

اخبار سایت را دنبال کنید